Stacks Image 550

Tarieven

Tarieven dagopvang
We hanteren in 2020 een prijs van € 8,83 per uur. De inschrijfkosten bedragen € 40,00 per kind.

Tarieven BSO
In het tarievenoverzicht kunt u zien wat onze tarieven zijn. Heeft u vragen, neemt gerust contact met ons op!

 

Landelijk register kinderopvang

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer (LRK nummer). Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Tevens vindt u op deze site de inspectierapporten van de GGD.

LRK - nummers:
Dagopvang 0 tot 4 jaar: KDV de Vuurvogel -
630811751
KDV de Vuurvogel, locatie Kinderboerderij - 195407969
Buitenschoolse opvang: BSO de Vuurvogel -
248844106

Inspectierapporten:
KDV de Vuurvogel Faunalaan 250 ID083118 - Klik hier
KDV de Vuurvogel, locatie Kinderboerderij -
Klik hier
BSO de Vuurvogel - Klik hier

Inschrijven BSO en dan...

Stap 1: contract of wachtlijst
Na het inschrijven ontvangt u een bevestigingsmail. Zodra er een plekje beschikbaar is, nemen we persoonlijk contact op. Wanneer u akkoord gaat met ons aanbod, sluiten we een plaatsingsovereenkomst af en kan uw kind komen spelen. Mocht er voor de gekozen locatie een wachtlijst zijn, is het nog even geduld hebben. We laten het direct weten als er een plekje vrijkomt. Vragen tussendoor? We beantwoorden ze graag! Bel gerust met 0343-758418 of mail naar info@bsowijs.nl.


Stap 2: kennismakingsgesprek
Ongeveer twee weken voordat uw kind bij ons komt spelen, nemen we contact op voor een kennismakingsgesprek. Dit kan op de BSO locatie, maar naar wens ook bij iemand thuis. We maken kennis met het kind en vertellen alles wat belangrijk is om te weten.


Stap 3: wennen
De eerste keer naar de BSO kan best spannend zijn. Daarom is er de mogelijkheid om eerst even te wennen, zowel aan de pedagogisch medewerker als aan de andere kinderen. Ieder kind is hierin anders en daarom worden de wenperiode en het wenschema volledig (individueel) afgestemd met de ouders.


Klik hier om uw kind in te schrijven: bsowijs.nl/aanmelden/

Informatie

Kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar

Welkom bij Kinderopvang De Vuurvogel, een professionele kleinschalige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Wij bieden “bewuste” opvang waar elementen, zoals gezonde, biologische voeding; speelgoed van natuurlijke materialen en hoogwaardige kwaliteit; en contact met de natuur, een belangrijk onderdeel vormen van het beleid en onze werkwijze. Deze elementen verbinden wij met de vragen van de moderne ouders, zoals ruime openingstijden, flexibiliteit en klantgerichtheid. Wij kijken samen met de ouders naar de zorgvraag van hun kind, stellen daar onze werkwijze op af en staan open voor nieuwe (pedagogische) inzichten.

Bij Kinderopvang De Vuurvogel worden kinderen opgevangen in een veilige, huiselijke en warme omgeving, waarin ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling en eigenheid van ieder kind. Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleid zijn de inzichten, zoals die ontwikkeld zijn vanuit de antroposofie. Hierin staat een evenwichtige ontwikkeling van het kind centraal.

Natuurbeleving neemt een belangrijke plek in binnen ons kinderdagverblijf. Het draagt bij aan een gezonde fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling, waar het kind de rest van zijn of haar leven plezier van heeft. De eerste zeven levensjaren zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van het kind. Een kind kan zich gezond ontwikkelen, als het zich veilig en geborgen voelt van waaruit het de wereld kan gaan ontdekken. In deze wereld beleeft en ontmoet het kind van alles. Natuur is hierbij een onuitputtelijke bron om ervaringen in op te doen. Daarom besteden wij in Kinderopvang De Vuurvogel veel aandacht aan natuurbeleving (zowel binnen als buiten). Wij leggen de nadruk op de natuur “beleven en ervaren” en minder op de cognitieve uitleg over het “hoe en waarom”.

Wanneer een kind de kans krijgt om de natuur met zijn of haar hele wezen te beleven, treedt hij of zij het gebied binnen van dromen, wonderen en ontdekkingen: het kind doet allerlei positieve ervaringen op. Wij noemen dit gebied: “De Geheime Tuin”.

Deze ervaringen neemt het kind mee en vormen een stevige basis voor de verdere ontwikkeling tot een vrij en evenwichtig mens. De volwassen mens is hierdoor beter in staat zijn of haar intellectuele en emotionele vermogens op een zuivere, creatieve en actieve wijze aan te wenden. Hierdoor krijgt hij of zij meer ruimte voor inhoud en zingeving en wordt de kwaliteit van het leven vergroot.

In het informatieboekje vindt u algemene informatie over Kinderopvang De Vuurvogel. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat jaarlijks up-to-date wordt gehouden, met bijgevoegd de risico-inventarisatie en het daarop gebaseerde actieplan, ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf. Dit geldt tevens voor ons “Pedagogisch Beleidsplan’. Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken voor een rondleiding, neemt u dan alstublieft contact met ons op!

Openingstijden

Kinderopvang De Vuurvogel biedt hele dagopvang aan kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Het kinderdagverblijf is op werkdagen gedurende 51 weken per jaar geopend van 7.30 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds. Op officiële feestdagen en van Kerst tot 4 januari 2021, zijn wij gesloten.

Om duidelijkheid en rust te geven aan de kinderen en medewerkers hanteren wij vaste haal- en brengtijden. De kinderen worden voor 9.00 uur gebracht en vanaf 17.00 uur kunnen zij weer worden opgehaald.

De ouders vragen wij voor 9.00 uur telefonisch contact op te nemen met de leidsters op de groep indien:
- uw kind na 9.00 uur wordt gebracht;
- uw kind niet naar het kinderdagverblijf komt, bijvoorbeeld door ziekte;
- een voor de leidsters onbekend persoon het kind komt brengen of ophalen.


Meer informatie? Klik hier.

Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar

Praktische informatie
BSO de Vuurvogel is een buitenschoolse opvang op Antroposofische grondslag, waarin gezelligheid, warmte, vertrouwde en liefdevolle mensen én heerlijk spelen centraal staat. Bij BSO de Vuurvogel vangen we alleen kinderen van de Vrije school op.

Visie
BSO De Vuurvogel biedt ritme, ruimte en structuur aan de kinderen.
Het ritmisch verloop van de dag, week en jaar sluit zoveel mogelijk aan bij school. Ruimte bieden we door activiteiten aan te bieden waar kinderen vrijwillig aan mee mogen doen. Elke maand hebben we een nieuw activiteitenprogramma en gaan we bakken, koken, knutselen, vilten of we doen buitenspelletjes. Ook bieden we yogales aan. We werken met thema’s en volgen de seizoenen.
Ook bieden we ruimte door vrij te spelen, te bewegen en te ontdekken zowel buiten als binnen buiten. BSO De Vuurvogel is onderdeel van BSO Wijs, ook wel de “buiten BSO” genoemd. Buiten zijn, vertrouwd raken met de natuur, zelf ontdekken en lekker buiten spelen zijn elementen die zowel bij Wijs! als bij BSO de Vuurvogel terugkomen in het pedagogisch beleid. We maken met de kinderen bijvoorbeeld kleine uitstapjes met de elektrische bakfiets (Stint) naar het bos of andere speelgelegenheden.
Structuur bieden we door onze vaste dagindeling van ophalen, eten en drinken en spelen. Ook werken we met een vast team. Dit is onze basis voor een emotioneel veilige omgeving.

Locatie
De BSO is gevestigd in het muziekgebouw van Aurora, echter op dit moment wordt Aurora verbouwd en verblijven de kinderen tijdelijk in twee groepsruimtes in een pand aan het Jagerspad 7, waar BSO Wijs! al eerder opvang heeft aangeboden. De kinderen kunnen er heerlijk spelen. Er zijn 2 ruime lokalen die ingedeeld zijn naar leeftijd en er is een grote buitenruimte.

Kwaliteit
BSO De Vuurvogel streeft naar kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Vanuit de organisatie willen we uw kinderen liefdevolle en veilige zorg bieden. De medewerkers van de BSO zijn gediplomeerd en in bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en volgen jaarlijks een EHBO-cursus. We werken met een vast team dat maandelijks teamoverleg heeft. We evalueren regelmatig, en proberen de lijntjes naar de ouders zo kort mogelijk te houden. BSO De Vuurvogel heeft een positief inspectierapport van de GGD (zie onder).

BSO De Vuurvogel heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid. We willen kinderen leren omgaan met de (kleinere) risico’s op een verantwoorde manier. Hoe we dit doen, kunt u lezen in onze huisregels die u ontvangt als uw kind start bij onze BSO. BSO De Vuurvogel heeft ook een beleid voor klachten en is lid van een klachtencommissie. Heeft u vragen aan de oudercommissie (OC) of wilt u meedenken in de OC, mail dan naar OCBSODV@gmail.com.

Openingstijden
Tijdens de schoolweken zijn wij direct na schooltijd geopend op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. We zijn tot 18.30 open. Op vrijdag zijn we ook open voor de lunch van 13.00-14.30. Bij voldoende inschrijvingen gaan we ook open op woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 14.30.
Tijdens studiedagen en vakantiedagen kunnen kinderen de hele dag bij BSO Wijs! komen spelen: van 8.00 uur tot 18.30 uur.
De kleuters worden uit de klassen opgehaald en met groeps- en bakfietsen vervoerd naar hun BSO. De oudere kinderen die om 14.30 uur uit school komen worden op het schoolplein opgevangen door de BSO leiding en wandelen dan gezamenlijk naar de BSO locatie. Sommige kinderen mogen met toestemming van hun ouders er zelf naar toe fietsen. 

Tarieven
In het tarievenoverzicht kunt u zien wat onze tarieven zijn. Heeft u vragen, neemt gerust contact met ons op!

Een keer komen kijken?
Ouders kunnen vrijblijvend een afspraak maken om een keertje te komen kijken of meespelen. Neem hiervoor contact op met de groepsleiding:
Nadja Burgemeister
06-37433414
vuurvogel@bsowijs.nl

volg ons op: